• 999.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1005.jpg
 • 1006.jpg
 • 1011.jpg
 • 1012.jpg
 • 1013.jpg
 • 1014.jpg
 • 1015.jpg
 • 1016.jpg

ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  แบบไม่เป็นทางการ สามารถรับผลการเรียนฉบับจริงกับคุณครูที่ปรึกษาครับ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

   

เผยแพร่ผลงานวิจัย

   
© ALLROUNDER